Sunday 25th of February 2018

Inleiding PDF Print E-mail

Bob van de Velde (l) en Jac Fuchs (r) bij de eerste dozen boeken waarin hun collecties vervoerd werden.

 

De overdracht van de collecties aan de UBA met Jac Fuchs (l), Bob van de Velde (m) en de toenmalige directeur van de UBA Nol Verhagen (r)


INLEIDING

In 2007 besloten Jac Fuchs en Bob van de Velde, twee prominente verzamelaars van

bridgeboeken, hun bridgecollecties over te dragen aan de Bibliotheek van de

Universiteit van Amsterdam, afdeling Bijzondere Collecties. De schenking omvatte

rond de 6000 titels en nam ongeveer 100 m plankruimte in beslag. De beide collecties

werden verenigd onder de naam Bridgecollectie Amsterdam (BCA).

 

Beweegreden en aanleiding

De beweegreden van beide verzamelaars voor deze schenking was het feit dat er nog

nergens in de wereld een omvangrijke verzameling bridgeliteratuur in een openbare

wetenschappelijke bibliotheek bijeen was gebracht. De directe aanleiding van de

overdracht, die plaats vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in de historische Artis

Bibliotheek, vormde het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Bridge Bond.


Oprichting Stichting

De beide schenkers verzekerden met steun van de Nederlandse Bridge Bond tevens

de nazorg van hun collecties door de Stichting Herman Filarski op te richten. Deze

steunt de BCA en draagt zorg voor de verwerving van nieuwe aanwinsten. Van meet af

aan werkt de Stichting nauw samen met het Nationale Bridge Museum te Leerdam. De

werkverdeling houdt onder meer in dat alle met bridge te maken hebbende voorwerpen

die de Stichting ontvangt, alsmede digitaal materiaal in beginsel aan het Museum

worden overgedragen.

De in 2007 ontstane collectie bestaat onder meer uit boeken, tijdschriften,

toernooibulletins, documentatiemateriaal, krantenknipsels en archieven en omvat de

periode vanaf 1743, toen de eerste beschrijving van het whistspel, voorloper van

contractbridge, werd gepubliceerd, tot heden.


Nieuwe schenkingen

In 2012 werd een door Bob van de Velde bijeengebrachte tweede schenking, ongeveer

8000 titels omvattend, formeel aan de Stichting overgedragen, die deze collectie ten

behoeve van de BCA vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam schonk. Het

verzamelen van bridgeliteratuur in de breedste zin van het woord is hierna

onverminderd voortgezet en een volgende schenking is inmiddels in voorbereiding.


Doel

Verzameldoel van de Stichting is tweeledig :

–het zo volledig mogelijk bijeen te brengen van alles wat in het Nederlands of in

Nederland en Nederlandssprekend België over het bridgespel en de voorloperspellen

is gepubliceerd, en

–het bijeenbrengen van een uitgebreide, maar representatieve keuze uit de

internationale bridgeliteratuur.

Met het bijeenbrengen wordt beoogd de bridgeliteratuur toegankelijk te maken voor

wetenschappelijk en ander onderzoek, en verder voor raadpleging door iedere

belangstellende.


De toegankelijkheid

Van de schenking uit 2007 is momenteel de Nederlandstalige bridgeliteratuur

gecatalogiseerd, alsmede van de internationale literatuur de werken van auteurs

wier namen beginnen met de letters A t/m D. Dit is ongeveer 25% van de totale

omvang van de schenking uit 2007. In deze tijden van bezuinigingen die bibliotheken

opgelegd hebben gekregen, vormt echter de voortgang van de kostbare

catalogiseringswerkzaamheden een probleem; catalogisering is echter zonder meer

noodzakelijk om de volledige BCA toegankelijk te maken.

 

 

Deze tekst is het laatst bewerkt op 10-11-2014
 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.