Conform haar Statuten beijvert de Stichting Herman Filarski zich om de Bridge Collectie Nederland (BCN), ondergebracht bij het Denksportcollectiecentrum van Tresoar te Leeuwarden in de ruimste zin van het woord te ondersteunen, in het bijzonder door het verwerven van nieuwe aanwinsten.