Conform haar Statuten beijvert de Stichting Herman Filarski zich om de Bridge Collectie Nederland (BCN), ondergebracht bij het Denksportcollectiecentrum van Tresoar te Leeuwarden in de ruimste zin van het woord te ondersteunen, in het bijzonder door het verwerven van nieuwe aanwinsten.

Van 16 mei tot 20 mei 2022 is the 24th Board Game Studies Colloquium – ‘Ludus in Academia’ in Tresoar gehouden, zie ook: The 24Th Board Game Studies Colloquium en verslag van de wereldwijde belangstelling voor internationale denksportdagen.

De Stichting Herman Filarski wordt gesteund en gesponsord door: