Giften

Nalaten
Via een testament bepaalt de donor zelf aan welk project(en) of met een legaat door de donor een bepaald bedrag of percentage van de nalatenschap nagelaten kan worden aan de Stichting Herman Filarski, dat daarmee structureel doelen kan blijven ondersteunen.

Fiscaliteit
De Stichting Herman Filarski bezit de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat er geen schenkingsrecht verschuldigd is. Tevens zijn schenkingen in de vorm van een (doorlopende) donatie aftrekbaar voor de belastingen.