Monday 24th of September 2018

Beloningsbeleid PDF Print E-mail

 

Het beloningsbeleid

De Stichting is in beginsel aangewezen op vrijwillige bijdragen aan het bereiken van van haar statutaire doelstellingen, respectievelijk ten behoeve hiervan op werkzaamheden, verricht door vrijwilligers.De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden ten behoeve van de Stichting. In het geval van boven deze bestuurswerkzaamheden uitgaande onkosten ten behoeve van verwerving van werken voor de Bridgecollectie Nederland kan aan een bestuurslid of aan een vrijwilliger de vergoeding van reëel en volgens geldende normen of tarieven gemaakte onkosten worden verstrekt. In geval het hierbij om substantiële bedragen gaat, zullen hiertegenover expliciet hiertoe gedane financiële giften moeten staan.Voor werkzaamheden die niet door bestuursleden of vrijwilligers kunnen worden verricht, en die derhalve moeten worden uitbesteed, kunnen uitsluitend vergoedingen worden verstrekt volgens geldende normen en tarieven.

 

 

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.